ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಬೇಕೆ..?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಉದ್ಯಮಿ ಎನ್.ಆರ್.ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಅರ್ಹತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೇಧಾವಿಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತಿನ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ದೇಶಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರುವವೋ ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕತಿಯಿದ್ದರೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆಯೋ ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರದ ಆಯ್ಕೆ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ಚುರುಕುತನಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳ ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಅಸಡ್ಡೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣದ ದೇಶಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದೂ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಲಕ್ಷಣಗಳು ಬದಲಾಗಲು 1,000 ರಿಂದ 3,000 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಳೆದ 2,000 ದಿಂದ 3,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಮನೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆಯೆಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಗಹನವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಈ ತೆರನಾದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಸತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಡಿದೇಳಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಹಾಗೂ ಆಳ-ಅಗಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನ್ಯೂನತೆ-ಅನಿಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಹಾದಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮದ್ದು ಕಾಣಸಿಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ…

• ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿದೆಯೇ..? ಅವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕøತಿಯ ಅವಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಶದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡೆ ಒಡ್ಡಿವೆಯೇ..? ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಯಾವುದೋ ಕೆಲವಾರು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ..?

• ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಂತಹವರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಮಾತನ್ನಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಲಕ್ಷಣಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿವೆಯೇ..? ದಶಕದಿಂದ ದಶಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅವಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆಯೇ..?

• ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಳೆದ ಎರಡು-ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿವೆಯೇ..? ಸನಾತನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಈ ಅವಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ..?

• ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಈ ಅವಲಕ್ಷಣಗಳು ಬದಲಾಗಲು ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಕೆ..? ಈ ಅವಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ..?

ಬನ್ನಿ, ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹುದುಗಿಸುವ ಬದಲು ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ತಾಳೋಣ. ಒಕ್ಕೊರಲಿನ ಮಾತಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾತುಕತೆಯು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಬರಹಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 18ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಿದರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸುಲಭವಾದೀತು.

ಸಮಾಜಮುಖಿ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ನಂ.8, ಡಾ.ಎಚ್.ಎಲ್.ನಾಗೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ (ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್ ರಸ್ತೆ), ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪಶ್ಚಿಮ, ಶೇಷದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560020.
ಇಮೇಲ್: samajamukhi2017@gmail.com,, ದೂ: 9606934018.

Leave a Reply

Your email address will not be published.