ಅಕ್ಕನೆಂಬೋ ಅಮ್ಮ

ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಅಕ್ಕ ತಾಯಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ತವರಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಅಕ್ಕನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ತವರಿನ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. -ಗೌರಿ ಚಂದ್ರಕೇಸರಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.