ಅನುಸಂಧಾನ

ನೀನು ಸಿರಿಯಸ್ ತಾರೆಯಂತೆ ಕಳೆಕಳೆಯಾಗಿದ್ದೆ ಆಕಾಶದ ನೆರಳು ಬೆಳಕಿನ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೆ ಆಗ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಬೆಳಕಿನ ಕೋರೈಸುವಿಕೆಗೆ ಮಬ್ಬಾಗಿ ತಳ ಸೇರಿದ್ದೆ. ಈ ಇಂಥ ಹಗಲಿನಲಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.