ಅಪ್ಪನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಲ್ಲ

      -ಕೆ ಬಿ ವೀರೇಶ       ಕೆಸರು ಮೈಗೆ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನೇಗಿಲ ಮೇಳಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೆವರ ಹನಿಯ ಭೂಮಿಗಿಳಿಸಿ ದಿನದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.