ಅಬ್ಬಾ… ಮರೆಯಲಾಗದ ಆ ದಿನಗಳು!

ಮಾದರ ಮರಿಯಪ್ಪ ಈತನ ಹೆಸರು ಮಾದರ ಮರಿಯಪ್ಪ; ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಕ್ಕಲು ಮಾದ. ಈಗ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ 89 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬಹುದು. ಆತನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ… ಅಯ್ಯೋ ಮಾರಾಯ ಆಗಿನ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.