ಅಬ್ಬಾ… ಮರೆಯಲಾಗದ ಆ ದಿನಗಳು!

-ಜಿ.ಕೆ.ಕಾಡಪ್ಪ (85ವರ್ಷ), ಹಿರೇಹೆಗಡೆಹಾಳು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ರೋಗರುಜಿನಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಜಂತೆಯಿಂದ ಇಲಿಗಳು ಸತ್ತುಸತ್ತು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಇಲಿಗಳ ಕಳೇಬರ ಹಚ್ಚಹಸರೇರಿರುತ್ತಿತ್ತು.…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.