ಅಮಿತಾವ್ ಘೋಷ್ ಅವರ ಗನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್

ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕತೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕೃತಿ ಅಮಿತಾವ್ ಘೋಷ್ ಅವರ `ಗನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್’ (ಬಂದೂಕು ದ್ವೀಪ)…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.