ಅಮೆರಿಕಾದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಬರಹಗಾರ ಹೆನ್ರಿ ಡೇವಿಡ್ ಥೋರೋನ ಕೃತಿ ವಾಲ್ಡನ್

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಹೆನ್ರಿ ಡೇವಿಡ್ ಥೋರೋನ ವಾಲ್ಡನ್. -ಸಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್ ಥೋರೋ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಮೆರಿಕಾದ ದಾರ್ಶನಿಕ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.