ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲೋಪ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಯುಜಿಸಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗೆಗೆ ತಾಳಿದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಂದಿನ ಹತಾಶೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.