ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಡುವ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳು

ಈ ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ನಾಗಾಲೋಟದ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. – ಡಾ.ಚಂದ್ರಕಲಾ ಹೆಚ್.ಆರ್. ವರ್ಷದ 365 ದಿನಗಳು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.