ಆದಿಪುರಾಣ

ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹೆಸರು ಮಹಾಕವಿ ಪಂಪನದು. ಕಾಲ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಗಳೆರಡರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಆದಿಕವಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವನು. “ಪಸರಿಪ ಕನ್ನಡಕ್ಕೊಡೆಯನೊರ್ವನೆ ಸತ್ಕವಿಪಂಪನ್’’ ಎಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.