ಆನೆಸೊಂಡಿಲ ಜಲ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಕೆರೆಯ ಫಲ

ಹೂಳು ತುಂಬಿದಾಗ ಬರೀ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಕೆರೆಯಲ್ಲೀಗ 2 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಆನೆಸೊಂಡಿಲು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 65…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.