ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ಬಲವಾಗಿದೆ!

-ಎಚ್.ವಿ.ನಟರಾಜ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಹಿಂದುತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮುಜುಗರವಾಗಲೀ ಮುಲಾಜಾಗಲೀ ಇಲ್ಲದೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವೇ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅದರ ಅಧೀನ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆಯಿಡುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಂದಿನದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.