ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವವಿಮರ್ಶೆ

ದೇಶದ ಜನ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಸಗುತ್ತ ಬಂದ ಪ್ರಮಾದಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಬೇಸತ್ತು, ಆರೆಸ್ಸೆಸ್-ಭಾಜಪದ ತಪ್ಪುಗಳ ಕುರಿತು ಉಪೇಕ್ಷೆ ತಾಳಿದ್ದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಭಾಜಪ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.