ಆರ್ಥಿಕ ಮಹಾಕುಸಿತದ ದುರಂತ!

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರರು ’70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಎನ್‍ಡಿಎ-2 ಸರ್ಕಾರವು 70 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಗರ್ವದಿಂದ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.