ಆರ್ಥಿಕ ಮಹಾಕುಸಿತ: ರಾಚನಿಕವೋ ಅಥವಾ ಆವರ್ತನೀಯವೋ?

ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ತಜ್ಞ ಓಂಕಾರ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬರೆದ ‘ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚಚರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಾಟ್ ಎ ಟೆಂಪರರಿ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.