ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್ ಅವರ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಂ: ದಿ ಎಸೆನ್ಶಿಯಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದದ ವಿಕಸನದ ನೆನಹು

-ಕಮಲಾಕರ ಕಡವೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಗಹನ ವಿಷಯವೊಂದರ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಸರಣಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಹಬೀಬ್ ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವಾದದ ಆಕ್ರೋಶ, ಸಿಟ್ಟುಸೇಡಿನ ಮುಖ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login