ನನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್

ಇಳಿಹೊತ್ತು ಇಳಿಹೊತ್ತು ಅಂಡಮಾನಿನ ರಾಧಾನಗರ ಬೀಚಿನಲ್ಲಿ ಮೀನಿಗಾಗಿ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ನೂರಾರು ಜನ.…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.