ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಯ್ದುಕೊಂಡರೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ

ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರು ವೃತ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡವೂ ಇರಬೇಕು. 1980ರ ಆಚೀಚೆ ಇರಬಹುದು. ನಾನು ಒಂದನೇ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.