ಇಸ್ರೇಲ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೇಟು ಕಂಡ ನೆತನ್ಯಾಹು

2021 ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಹಾಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹುರವರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 120 ಸದಸ್ಯರ ಇಸ್ರೇಲಿ ಸಂಸತ್…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.