ಇ-ಜ್ಞಾನ

ಟೆಕ್ ಸುದ್ದಿ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್‍ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಅಂತರಜಾಲದ ಮೂಲಕವೇ ಬಳಸುವ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಮನರಂಜನೆಗೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.