ಇ-ಜ್ಞಾನ

ಟಿ.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿಧಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ವಿಶೇಷ ಫೆಬ್ರುವರಿ 14, ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ದಿನ. ಆ ದಿನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳಿಗೂ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.