ಇ-ಜ್ಞಾನ

ಟೆಕ್ ಸುದ್ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಪರದೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಮೇಲ್ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುಮಾಡಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪರದೆಗಳನ್ನು (ನಾಚ್ ಡಿಸ್‍ಪ್ಲೇ) ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.