ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಶೂನ್ಯ ಸಾಧನೆ!

-ಡಾ.ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮೂರು ಸಂಬಂಧಿತ ಕೊಂಡಿಗಳಂತೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ; ಸ್ನಾತಕ ಶಿಕ್ಷಣದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.