ಎನ್.ಆರ್.ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಮೂರು ಭಾಷಣ ನೂರು ಹೊಳಹು

ಉದ್ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎನ್.ಆರ್.ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಬದುಕು ಸರಳ ಮತ್ತು ನೇರ. ಬಡತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.