ಎಲ್ಲಾ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲಸಿಕೆ…?

ವಿವಿಧ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಾಣುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಲಿದೆ. ಮೂಲ:…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.