ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಕತೆ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ದೀವಿಗೆ!

-ವೀರಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳರ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನ ಮನಸು ಮತ್ತು ಕನಸು ಬೆರೆತರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹೇಗೆ ಅರಳಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳು ನಳನಳಿಸಬಹುದು, ನೆರವು ಹರಿದುಬರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.