ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ನುಡಿಗಳ ಹಣೆಬರಹ

-ಮೇಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಹುಭಾಷಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಒತ್ತಡವೊಂದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಭಾಷೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.