ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಏಳುಬೀಳುಗಳು

-ಡಾ. ವೆಂಕಟಾಚಲ ಹೆಗಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಲುತ್ತಿದೆಯೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.