ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಮಾದರಿ ಯಾವುದು?

-ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಎಂ. ಗಾಜನೂರು ಹಲವಾರು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಗುರುತಿಸಿರುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿರುವುದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅವಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನ-ಚಳವಳಿಗಳ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆಗಳಾದ ಭಾಷೆ,…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.