ಒಕ್ಕೂಟ ಸರಕಾರ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದೆ

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಆಡಳಿತ ನೀತಿಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.