ಓಟಾರ – ಶ್ರೀಲಂಕೆಯ ಯಶಸ್ವೀ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ

ಓಟಾರ ಗುಣೆವರ್ದೇನೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೂಲದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ; ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಮಹಿಳೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದು. -ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.