ಓದಿನ ಹಾದಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಈ ‘ಅಬ್ಬೆ’

ಆ ಊರಿನ ಬಹುತೇಕರು ಅಬ್ಬೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನಾದ ನನಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 82ರ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.