ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಗೋಲಿ ಆಟ

ಆಧುನಿಕತೆಯ ಅಬ್ಬರ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಸೊಗಡಿನ ಆಟವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಗೋಲಿ ಆಟ. ಈ ಆಟದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಏಕಾಗ್ರತೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.