ಕಣ್ಮರೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ

ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯುದ್ಧಕಲೆಯೆಂದೇ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ. ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.