ಕನಿಷ್ಟ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ತನಕ ನಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಮೊಬೈಲು ಬೇಡ

ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಕೆಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಬಹಳ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಮೊಬೈಲಿನಿಂದ,…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.