ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧಕ ಷ.ಶೆಟ್ಟರ್

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ. ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಆತಂಕ ಎರಡನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login