ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ವಿಮರ್ಶೆ!

ಪ್ರೊ.ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ‘ಮಾರ್ಗಾನ್ವೇಶಣೆ’ ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ‘ಸಮಾಜಮುಖಿ’ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಮರ್ ಹೊಳೆಗದ್ದೆಯವರು ‘ಮಾರ್ಗಾನ್ವೇಶಣೆ’ಯ ವಿಮರ್ಶೆ: ವಿಮರ್ಶಕರ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.