ಕನ್ನಡ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ರೂಪಕ

-ಮುಸ್ತಾಫ ಕೆ.ಎಚ್. -ನವ್ಯಶ್ರೀ ಎಸ್. ಸಂಶೋಧನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ. ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಕನ್ನಡದ ಬಹುತೇಕ ಸಾಹಿತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದ ವಸ್ತುವಾಗಿ, ಕಥನದ ವಸ್ತುವಾಗಿ,…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.