ಕಮಲೇಂದ್ರನ ಹಲವು ಅವತಾರ!

ಐದನೇ ಕಮಲೇಂದ್ರ ಕೆಲವರನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿದ: ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಸರ್ದಾರ್ ಸುಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, ಸಮರಸಿಂಹ ಗೌಡೇಂದ್ರ, ವೀರಮಾತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಮಾಯಾ ಯುದ್ಧವತೀ…. ಇವರೊಡನೆ ಬೆರಳು ಚೀಪುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ ರಾವುಲೇಶ್ವರ!…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.