ಕಮಿಷನ್ ದಂಧೆ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರ ಲೂಟಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ!

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿ, ಯಾರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಯಿರಲಿ; ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಂಹಿತೆಯಂತೆ ಪಾಲಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಮಿಷನ್ ದಂಧೆ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.