ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ: ಹೊಸತೇನು.? ಹೊಸಬರಾರು..?

ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಿ ಪದ್ಧತಿಗಳೆರೆಡೂ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಮೇಳೈಸಿವೆ. ಬೇರೆಲ್ಲಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜನಪದ ಮತ್ತು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.