ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವುದು ತಪ್ಪೇ?

#KarnatakaJobsForKannadigas ಅನ್ನುವ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶಗಳು ಈ ನೆಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನೋವಿನ ದನಿ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ರೂಪ ಪಡೆದು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.