ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಭವಿಷ್ಯದ ದಾರಿ

ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜಿಎಸ್‍ಡಿಪಿ ದರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ ಎಷ್ಟು? ಖರ್ಚಾದ ಹಣ ಎಷ್ಟು? ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಆದ ಪರಿಣಾಮ/ ಪಲಾನುಭವಿಗಳ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.