ಮುಖ್ಯಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ

ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತ ಚಳವಳಿ: ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ? ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದ ರೈತ, ಕನ್ನಡ, ದಲಿತ ಚಳವಳಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜನಾಂದೋಲನಗಳು. ಆ ಸಂದರ್ಭದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.