ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಕಲಿಯುತ್ತಾ… ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹರೆಯ ಬರ್ತದೆ, ದೇಹ ಮುಪ್ಪಾಗ್ತದೆ!

ಈಗಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪರೀತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇರೋದು! -ಪಂ. ಕಾಶಿನಾಥ ಪತ್ತಾರ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.