ಕವಿತೆಯೇ

ಹೆತ್ತೊಡಲ ಸೀಳದಿರು ಮಗುವೇ ಅದು ಏಕಶಿಲೆಯಲ್ಲ ಹೆರುವುದೊಂದೇ ಗರ್ಭ ಇರುವುದೊಂದೇ ಭ್ರೂಣ ಉಸಿರೆರಡಲ್ಲವೇ ಮಗೂ; ಬಸಿರನೇಕೆ ತುಂಡರಿಸುವೆ ನರನಾಡಿಗಳ ಪಿಸುದನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಒಸರುವ ಬಿಸಿನೆತ್ತರಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ತೆರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಾಂತರ್ಯದಲಿಹುದು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.