ಕವಿತೆ

ಇಮ್ರೋಜ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾ `ಇಮ್ರೋಜ್’ ಇದು ಅವನಿಗೆ ಅವಳಿಟ್ಟ ಹೆಸರು `ಅವನು’ ಅವಳ `ಸಾಹಿರ್’ ಇಮ್ರೋಜ್ ಎಂದರೆ `ಇಂದು’ ಇಂದು ಎಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾಳೆಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬಿಂದು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.