ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ

-ಡಾ.ರಝಾಕ ಉಸ್ತಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಂರ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ 70 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಸ್ಲಿಂರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.