ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅನಿವಾರ್ಯವೇ..? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡವೇ..?

ಭಾರತದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೇಕು. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ದೇಶದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆದು ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾದರೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.